Budgetcoaching

Samen met u zal onze budgetcoach alle inkomsten en uitgaven op een rij zetten.Vervolgens bekijken wij de mogelijkheden om inkomsten te verhogen en/of lasten te verlagen. Dit verwerken wij in een budgetplan. U krijgt hiermee de handvatten aangereikt die u ondersteunen om uw financiën zelf te blijven beheren. Vanaf de zijlijn blijven wij bereikbaar om u te ondersteunen wanneer nodig. Mocht u er toch niet zelf uitkomen, dan kunnen we overgaan op Budgetbeheer.

Budgetbeheer

Samen met u worden alle inkomsten en uitgaven op een rij gezet. Vervolgens bekijken wij de mogelijkheden om inkomsten te verhogen en/of lasten te verlagen. Dit verwerken wij in een budgetplan. Inkomsten komen op een beheerrekening, die op naam van de cliënt staat. Hiervan worden alle vaste lasten betaald en (wanneer mogelijk) wordt er gespaard voor onverwachte uitgaven. De bestaande rekening wordt de leefgeldrekening, waarop het restantsaldo van de beheerrekening wordt geboekt en waar de cliënt vrije toegang tot heeft. Budgetbeheer is vrijwillig. In een budgetovereenkomst leggen wij alle met u gemaakte afspraken vast.

Geef een antwoord