Bij curatele worden vrijwel alle beslissingen betreffende welzijn, zorg, financiën en goederen genomen door de curator, die als wettelijke vertegenwoordiger optreedt. Evenals bij bewindvoering moet de kantonrechter hierover beslissen. Ook legt de curator jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Curatele kan een oplossing zijn voor mensen die hun persoonlijke en financiële belangen niet zelf kunnen behartigen. Bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of personen met een drugs- of alcoholverslaving. Curatele kan door uzelf, uw partner, een familielid of een (zorg)instantie worden aangevraagd.  Wij helpen bij de aanvraag en de uitvoering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *