Aan de inhoud van alle webpagina’s van Langhenkel Bewindvoering is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Langhenkel Bewindvoering op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Langhenkel Bewindvoering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Langhenkel Bewindvoering bevinden zich links naar externe websites. Langhenkel Bewindvoering is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Langhenkel Bewindvoering en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Langhenkel Bewindvoering. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Langhenkel Bewindvoering.

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de disclaimer en onze privacyverklaring.